Oslo Universitetsykehus har inngått samarbeidsavtale med GFDP

Oslo universitetssykehus har inngått en samarbeidsavtale med Dag Erik Pedersen og GFDP i forbindelse med arrangementet.

Sosial happening for sykehusets ansatte

Dag Erik Pedersen og GFDP hadde en ønske om å få ansatte ved sykehuset med på årets viktigste sykkeltur til støtte for kreftsaken, og tok derfor kontakt med sykehusledelsen.

– Sammen kom vi fram til at sykkelturen kan gjøres til en sosial happening for hele OUS. Arrangementet passer til sykehusets samfunnsoppdrag og det å bidra positivt til en bedre folkehelse. Sammen skal vi rette fokus på god og forebyggende folkehelse og samtidig skape en hyggelig opplevelse for sykehusets ansatte og deres familier, sier Morten Meyer, direktør for HR og personal ved Oslo universitetssykehus. – Ansatte kan også invitere med seg venner på arrangementet.